Kat. B – Dla niepełnosprawnych

Szkolenie praktyczne przeprowadzane jest na samochodzie z automatyczną skrzynią biegów z dodatkowym oprzyrządowaniem przystosowanym do rodzaju schorzenia. Pojazd ten spełnia wymagania kodów podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21.04.2004 r.:

  1. 10.02 – automatyczna zmiana biegów,
  2. 20.06 – ręcznie sterowany hamulec roboczy,
  3. 25.04 – przyspieszenie sterowane ręcznie,
  4. 40.01 – zwykły układ kierowania ze wspomaganiem,
  5. 40.11 – gałka na kierownicy z lewej lub prawej strony.

Pojazd przystosowany dla niepełnosprawnych

Program kursu obejmuje:

  1. 30 godz. zajęć teoretycznych, podczas których m.in. przekażemy nie tylko wiedzę z przepisów ruchu drogowego, ale również zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym z ćwiczeniami praktycznymi z udzielania pierwszej pomocy. Poznasz również zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym,
  2. 30 godz. zajęć praktycznych podczas których m.in. poznasz technikę jazdy, skuteczne metody pokonywania manewrów oraz umiejętności i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie samochodem.


Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny – w szczególności dostosowując kadrę instruktorów szkolących osoby niepełnosprawne.

Z uwagi, iż Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach nie posiada samochodu przystosowanego do egzaminowania osób niepełnosprawnych, na życzenie klienta nasz ośrodek może udostępnić samochód szkoleniowy, w celu przeprowadzenia państwowego egzaminu praktycznego. Tak więc zdajesz egzamin na tym samym samochodzie, na którym się szkoliłeś.

Osoby niepełnosprawne zdające egzamin na pojeździe przystosowanym do rodzaju schorzenia, podstawionym przez nasz ośrodek wnoszą 50% opłaty za egzamin praktyczny – państwowy.

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy przedłożyć orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz z odpowiednimi kodami, które określają ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe dot. przystosowania pojazdu do danego rodzaju schorzenia.

Do dyspozycji kursantów są dwa place manewrowe: Katowice Ligota, ul. Śląska oraz Ruda Śląska Kochłowice, ul. Weteranów

Badanie lekarskie przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badania kierowców powinno odbyć się po wcześniejszym spotkaniu z instruktorem w samochodzie, aby określić rodzaj przystosowania.

DOFINANSOWANIE Z PFRON

Wiele osób skorzystało już z możliwości dofinansowania PFRON części kosztów szkolenia oraz kosztów związanych z odbywanym kursem nauki jazdy i zakupem samochodu. Sprawdź możliwość skorzystania z programu „Sprawny dojazd” na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl. Wnioski przyjmowane są w PFRON.

Samochód szkoleniowy:

Opel Agila II (2011 r.) wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, ABS, klimatyzację, kierownicę ze wspomaganiem, 4 poduszki powietrzne, elektrycznie opuszczane szyby, elektrycznie starowane lusterka, oprzyrządowanie dla osób niepełnosprawnych (ręczny gaz, hamulec) oraz dodatkowy pedał gazu z lewej strony pedału hamulca.