Kategoria A1

Szkolenie na kategorię A1 przeprowadzamy na wzorcowo przygotowanym placu manewrowym, identycznym z tym, który jest wykorzystywany w WORD podczas egzaminu. Nasi kursanci mogą korzystać z placu manewrowego bezpłatnie.

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych  stacjonarnych lub w formie e-lerningu i 20 godzin zajęć praktycznych. Nauka jazdy odbywa się na motocyklu BAJAJ Pulsar identyczny jak w WORD Katowice.

 

Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu równocześnie na kat. B1 – samochód osobowy.