Kategoria B

Podstawowe szkolenie przeznaczone jest dla osób po raz pierwszy przygotowujących się do egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Zapewniamy Ci wykwalifikowanych instruktorów oraz komfortową naukę klimatyzowanymi samochodami Toyota Yaris.

Szkolimy na samochodach marki Toyota Yaris, Identyczne jak te na egzaminie. Do dyspozycji kursantów posiadamy również Ford’a Ka, który posiada wideorejestrator i dopuszczony jest do przeprowadzania egzaminów państwowych. Do każdego kursanta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego tempa nauki i przyswajania nowych umiejętności. W ciągu 30 godzin teoretycznych zapoznamy Cię m.in. z zasadami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków.

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. W trakcie zajęć praktycznych „za sterami” samochodu nauczysz się prawidłowo i pewnie przemieszczać po mieście oraz wyćwiczysz wszystkie manewry potrzebne do „zaliczenia” placu manewrowego. Szkolenie (nauka jazdy) na kat. B przeprowadzamy na wzorcowo przygotowanym placu manewrowym, identycznym z tym, który jest wykorzystywany w WORD podczas egzaminu. Łuki na placu egzaminacyjnym w WORD-zie w Katowicach są namalowane równolegle do siebie i w bardzo bliskiej odległości, co często skutkuje błędem popełnianym przez kursantów na egzaminie państwowym. Kursanci przez pomyłkę przejeżdżają z jednego łuku na drugi co wiąże się z oblaniem egzaminu. Po nauce jazdy w naszym ośrodku nie będziesz miał tego problemu, ponieważ jako jedyny ośrodek w okolicy mamy tak samo jak w WORD namalowane łuki. W czasie zimy dbamy o to, aby nasz plac był zawsze odśnieżony. Nasi kursanci mogą korzystać z placu manewrowego bezpłatnie. Do dyspozycji kursantów są dwa place manewrowe: Katowice Ligota, ul. Śląska oraz Ruda Śląska Kochłowice, ul. Weteranów na każdym z tych placów są 3 łuki.

W trakcie nauki jazdy, chcemy zrobić z Ciebie prawdziwego kierowcę, zdolnego panować nad samochodem na wszystkich ciągach komunikacyjnych miasta oraz w najbliższych okolicach pozamiejskich.

W naszym ośrodku masz możliwość wyboru:

  1. » terminów zajęć teoretycznych,
  2. » terminów i godzin zajęć praktycznych,
  3. » miejsca rozpoczynania jazd,
  4. » a przede wszystkim swojego ulubionego instruktora.