Kategoria B1

Jeśli marzysz aby mieć prawo jazdy i jeździć samochodem już w wieku 16 lat – w naszym ośrodku masz możliwość odbycia szkolenia na kategorię B1. Szkolimy na samochodzie Microcar.

Kategoria B1 uprawnia do prowadzenia samochodu, którego masa własna nie przekracza 400 kg. Nie ma żadnych dodatkowych ograniczeń np. obowiązek jazdy pod opieką osoby pełnoletniej.

Kurs kategorii B1 możesz rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat. Ponieważ nie jesteś pełnoletni – szkolenie możesz rozpocząć za zgodą rodziców.

Wojewódzki Ośrodek Egzaminacyjny nie posiada samochodu na kategorię B1, dlatego istnieje możliwość podstawienia naszego samochodu OSK „KLIŚ” na egzamin państwowy, a co za tym idzie – zdajesz egzamin na tym samym samochodzie, na którym się szkoliłeś!

Do dyspozycji kursantów są dwa place manewrowe: Katowice Ligota, ul. Śląska oraz Ruda Śląska Kochłowice, ul. Weteranów

W ramach kursu oferujemy:

  1. 30 godz. zajęć teoretycznych, podczas których m.in. przekażemy nie tylko wiedzę z przepisów ruchu drogowego, ale również zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym z ćwiczeniami praktycznymi z udzielania pierwszej pomocy. Poznasz również zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym,
  2. 30 godz. zajęć praktycznych podczas których m.in. poznasz technikę jazdy, skuteczne metody pokonywania manewrów oraz umiejętności i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie samochodem.

 

Pamiętaj! Posiadając prawo jazdy kategorii B1, gdy osiągniesz wiek (3 mies. przed) 18 lat i będziesz chciał/a uzyskać prawo jazdy kategorii B – wystarczy odbyć kurs praktyczny – 20 godz. i zaliczyć wyłącznie egzamin praktyczny.