Kategoria AM

Szkolenie na kategorię AM przeprowadzamy na wzorcowo przygotowanym placu manewrowym, identycznym z tym, który jest wykorzystywany w WORD podczas egzaminu. Nasi kursanci mogą korzystać z placu manewrowego bezpłatnie.

Szkolenie obejmuje 10 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych. Nauka jazdy odbywa się na motorowerze Romet ZK 50 ( identyczny jak na egzaminie państwowym).

Kurs można rozpocząć jeśli ukończysz 13 lat i 9 miesięcy.