kod B 96

Posiadając prawo jazdy kategorii B (bez żadnego kodu) możemy kierować pojazdem samochodowym o dmc. do 3500 kg i ciągnąć przyczepę lekką – wtedy łączna masa. może wynosić maksymalnie 4250 kg. Uprawnienie kat. B dotyczy także jazdy pojazdem samochodowym z przyczepą inną niż lekka, warunek – łączna masa całkowita nie może przekraczać 3500 kg. Właśnie, aby kierować pojazdem samochodowym z przyczepą inną niż lekka, jeżeli łączna dmc. zespołu pojazdów przekracza 3500 kg, a nie przekracza 4250 kg musimy posiadać prawo jazdy kategorii B z kodem 96.

Prawo jazdy kategorii B z kodem B 96 uzyskuje osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

Prawo jazdy kategorii B+E zezwala na kierowanie pojazdem o dmc. 3500 kg. i ciągnięcie przyczepy o dmc. 3500 kg. Pamiętać należy o tym, że nie wolno ciągnąć przyczepy cięższej niż wpisana w homologację pojazdu i haka holowniczego. Z nowo zamontowanym hakiem należy udać się do stacji diagnostycznej, gdzie uzyskamy poświadczenie spełnienia warunków technicznych. Następnie udajemy się do urzędu, w celu dokonania wpisu w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy.

 W naszym ośrodku można odbyć jazdy doszkalające, przygotowujące do egzaminu na kod b96. 

Szkolimy na samochodzie Volkswagen Transporter T5 + przyczepa dwuosiowa, zestaw jak na egzaminie państwowym w Word Katowice.

To jest nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.